1. При пристигане на всички клиенти трябва да предоставят документ за самоличност за тяхната регистрация.
2. Всички непълнолетни се допускат , само ако са придружени от възрастен. Възрастните са пряко отговорни за малолетни и непълнолетни.
3. Малолетните и непълнолетните, трябва да бъдат държани под наблюдение от техните родители.
4. Евентуални посетители на гостите трябва да оставят документ за самоличност на рецепцията, който ще бъде върнат при тяхното напускане на къмпинга.
5. Всеки, който използва за санитарните и кухненски помещения, трябва да ги остави чисти и подредени.
6. Превозните средства, трябва да се паркират само на определените за това места.
7. Забранено да се мият автомобили в къмпинга.
8. Туристите трябва да пазят тишина от 14.30 до 16.30 и от 24.00 до 8.00
9. Забранява се паленето на огън в района на къмпинга
10. След използване на барбекюто то трябва да се остави чисто, с изхвърлена пепел и измити решетки.
11. Всяко увреждане на имущество на къмпинга се заплаща от виновните лица.
12. Всички отпадъци трябва да бъдат изхвърляни в съответните контейнери и кошове.
13. От 24.00 до 7.00 часа портала за превозни средства се затваря. При закъснение превозните средства се оставят навън или по предварителна уговорка може да бъде решен удобен вариант. Управителят си запазва правото да добавя или променя по всяко време, правилници, наредби, сроковете, необходими за доброто функциониране на къмпинга. Управителният си запазва правото да отстрани турист от базата в случаи на проява на вандализъм или аморално поведение. Настоящите правила и норми са приети от всички клиенти, в момента на пристигането им, и от подписването на резервацията.

banner 2 zora